Čištění a broušení

Čištění teracových, pískovcových nebo jiných kamenných schodů teracových fasád, podlah a dalších ploch se provádí kompletním jemným přebroušením, čímž se odstraní zašlá špína, nánosy barev, lepidel nebo zvětralá a poškozená vrstva materiálu.

Přebroušení starého kamene vede k obnově zdravého odolného povrchu, původních barev a jeho celkovému oživení. Získejte čistý nový vzhled jako u těchto schodů.

Čištění pemrlovaného (vyklepávaného) teraca u fasád se provádí opětovným překlepáním, přičemž povrch zůstává drsný.

Aby povrch kamene zůstal co nejdéle pěkný je potřeba jej impregnovat, vice v sekci KONZERVACE

Pravidelné čištění naimpregnovaného povrchu je snadné. Doporučujeme používat běžné čisticí prostředky na neutrální bázi. Také se vyhněte častému oplachu příliš silnou tlakovou vodou wap. Tato metoda může materiál narušovat a urychlit tak zvětrávání.